Om Marketwell

Marketwell drives av Kerstin Krohg som har solid erfaring innen drift, strategi og styrearbeid. Hun har sin kjernekompetanse innen forretningsutvikling, digital strategi og markedsstrategi. Dette kompletterer våre samarbeidspartnere's egne kompetanseområder slik at vi sammen kan tilby dere helhetlige løsninger.

Kerstin har et systematisk og helhetlig perspektiv og bistår organisasjoner og enkeltpersoner med strategisk utvikling og nytenkning hvor sosiale medier er sentralt. 

Hun har også en sterk relasjonskompetanse og har genuin interesse for å knytte gode og langsiktige samarbeid.  Hun har i egenskap av sin rolle som leder og mentor  vært en motivator og inspirator for å hjelpe andre i å etablere egen virksomhet samt bygge sin business videre. Hun er genuint opptatt av at andre skal lykkes i sin forretningsplan. Sammen med sitt team leverer de et bredt spekter av løsninger og tjenester.

Marketwell har bl.a. gunstige samarbeidsavtaler og digitale løsninger som mailkontoer, domener, office365, nettsider, e-handels løsninger, mobilopplæring m.m. for å bygge oppunder din virksomhet.

Kontakt oss gjerne for å se hva vi kan gjøre for deg og din virksomhet!