Ralph Sparre Enger engasjert hos Marketwell

31. October, 2019Ralph Sparre Enger engasjert hos Marketwell

I et engasjement skal Ralph Sparre Enger bistå med salgs- og markedsutvikling. Han er ansatt i deltidsstilling som konsulent og rådgiver hos Marketwell foreløbig frem til januar 2020 med opsjon på utvidelse. Ralph skal være en ekstra ressurs for Marketwell i arbeidet de skal gjøre med å videreutvikle sin salgs- og markedsaktivitet i neste fase av deres planlagte vekst.

Sparre Enger skal i tillegg støtte administrasjonen med utvikling av eget salgs- og markedsarbeid, og vil også kunne benyttes i annet arbeid med salgstrening i organisasjonen. 

Ved å tidligere ha ledet flere selskaper og merkevarer i stor utvikling, har han kunnskap om salgs- og markedsendringer som Marketwell utvilsomt vil dra nytte av i dette engasjementet.

Ser frem til å bidra
- Marketwell er i en spennende utviklingsfase, Marketwell står overfor en rekke viktige, og også komplekse oppgaver. Da kan det være verdifullt å ha en ekstra ressurs som har erfaring med hvordan det er å ha salgs- og markedsinnsikt fra et annet perspektiv, og kunne dele erfaringer, til beste for Marketwell, sier Ralph Sparre Enger.