Marketwell deler

Her deler vi kunnskap produktnytt og historier om det vi jobber med og brenner for. Vi håper du blir interessert, nysgjerrig, overrasket, opplyst og inspirert sammen med oss.

Tips til praktisk smittevern i salong

5. May, 2020Covid-19 bransjemateriell for trygge kunder, ansatte og bedrifter

Det har den siste tiden vært mange krefter i arbeid for å tilpasse seg den nye hverdagen med Covid-19. Det er utarbeidet forskrifter fra Folkehelseinstituttet, veiledere fra flere forbund med bransjetilpassede praktiske tiltak til hvordan dette kan håndheves for å holde medarbeidere og kunder så trygge som mulig i denne perioden.

Marketwell har samlet de ulike veilederne og informasjon fra myndighetene på en side med nyttige lenker og filer for nedlasting. Vi har også laget "Tips til praktisk smittevern i salong" som dere gjerne må benytte om ønskelig. Se "Covid-19 bransjemateriell" i hovedmenyen her

Snarvei til våre tips får du her

Takk for at dere tar hensyn!