Få gratis innhold og de nyeste oppdateringene, info og verktøy som hjelper deg med å produsere og være produktiv

Det har den siste tiden vært mange krefter i arbeid for å tilpasse seg den nye hverdagen med Covid-19. Det er utarbeidet forskrifter fra Folkehelseinstituttet, veiledere fra flere forbund med bransjetilpassede praktiske tiltak til hvordan dette kan håndheves for å holde medarbeidere og kunder så trygge som mulig i denne perioden.

Her har vi samlet de ulike veilederne og informasjon fra myndighetene på en side med nyttige lenker og filer for nedlasting. Vi har også laget "Tips til praktisk smittevern i salong" som dere gjerne må benytte om ønskelig. For guiden trykk her

Takk for at dere tar hensyn!

Folkehelseinstituttet

Veiledning om smittevernfaglig forsvarlig drift i virksomheter med én-til-én-kontakt som frisører, kroppspleie mv.

Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet definerer i §14 Krav til smittevernfaglig forsvarlig drift for virksomheter som tilbyr frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingstjenester mv. Der heter det blant annet at virksomheten skal sørge for at alle ansatte er kjent med smitteverntiltakene som gjelder for virksomheten, og legge til rette for at de ansatte kan overholde plikter som følger av tiltakene.

Frisør og hudpleie

Opplæring - E-læringskurs

Norges Frisør og velværeforbund (NFVB) har i samarbeid med Fagforbundet Frisørenes Fagforening (FFF) og OsloMet utviklet et e-læringskurs i grunnleggende smittevern. E-læringskurset er et viktig smitteverntiltak og inngår som en del av forbundenes standard for TRYGG SALONG. Det utstedes diplom til den enkelte etter gjennomført bestått kunnskapstest. Dette kurset er gratis for medlemmer, men tilbys også ikke-medlemmer til kr 300 per deltaker. Du kan lese mer eller melde deg opp for kurset her 

Tiltaksguiden fra NFVB og FFF
Det er bedriftens ansvar i henhold til Helsedepartementets nye forskrift å påse at ansattes og kunders smitterisiko for koronavirus minimeres. Den enkelte bedrift MÅ iverksette rutiner og kartlegge risikopunkter i sin virksomhet for å ivareta ansatte og kunder. NFVB har sammen med FFF utviklet en praktisk tiltaksguide: "Begrensning av koronavirus – Tiltak smittevern og hygiene for frisør- og velværebransjen".

Denne guiden legger seg på et litt høyere nivå enn krav i forskriften, fordi både NFVB og FFF ønsker en god standard for Trygg Salong. Du finner den her

Sjekkliste
Bedriften skal dokumentere at den har betryggende rutiner og at ansatte i virksomheten har gjennomført opplæring. Sjekklisten hjelper leder og ansatte til å etablere gode smittevernrutiner. Se nederst på siden her Sjekkliste
FFF har også laget en veileder for ansatte her

Egenerklæring
Myndighetene gir klar melding om at man ikke skal komme i salongen med covid-19 symptomer. Samtidig skal alle kunder registreres med kontaktinfo for eventuell smittesporing.  Hvis man ikke har denne informasjonen og erklæringen digitalt ved timebestilling, anbefales NFVBs skjema. Se fil her

Informasjonsplakater
Vi anbefaler at alongene gir kundene god informasjon om hva Trygg Salong innebærer. Plakater med ulik tekst og illustrasjon er utarbeidet av NFVB og FFF. Du finner lenke til disse rundt på siden her.

Fotterapeuter, massasjeterapeuter

KURS NHI (Norsk helseinformatikk)  Målgruppe fysioterapeuter, manuellterapeuter, kiropraktorer, optikere, fotterapeuter, logopeder, psykologer m.fl. finner du her


Norsk Massasjeforbund har laget denne veilederen som terapeutene kan dele med sine kunder:


Savner du noe her? Kontakt oss

hallo@marketwell.no
Tlf. 90 73 31 37
*Innholdet er sist oppdatert 05.05.2020